ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού -

Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού

Η ομάδα μηχανικών της ΒΒΚ, όπως έχει αναφερθεί και στην ανάλυση της μεθοδολογίας μας επί των έργων, έχει τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών υψηλών απαιτήσεων

Αναλυτικά
Έργα Ανέγερσης Οικιστικών κτιρίων -

Έργα Ανέγερσης Οικιστικών κτιρίων

Η ΒΒΚ δραστηριοποιείται και στην ανέγερση νέων κατοικιών προς πώληση. Μετά την οικιστική έκρηξη που συνέβη κατά τη δεκαετία του 1990 & 2000

Αναλυτικά
Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων -

Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η ΒΒΚ δραστηριοποιείται στον τομέα της Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Facility Management)

Αναλυτικά
Εργασίες Κτιριακών Εγκαταστάσεων -

Εργασίες Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Οι εργασίες αφορούν κτίρια διαφόρων τομέων της κατασκευής και περιλαμβάνουν εργασίες σε βιομηχανικά κτίρια, αεροδρόμια, κτίρια γραφείων και κατοικιών.

Αναλυτικά