Υλοποιούμε τις
κατασκευαστικές σας ανάγκες

Η εταιρεια

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ομάδα μηχανικών της ΒΒΚ, όπως έχει αναφερθεί και στην ανάλυση της μεθοδολογίας μας επί των έργων, έχει τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών υψηλών απαιτήσεων

Αναλυτικά

Εγκαταστάσεις

Οι εργασίες αφορούν κτίρια διαφόρων τομέων της κατασκευής και περιλαμβάνουν εργασίες σε βιομηχανικά κτίρια, αεροδρόμια, κτίρια γραφείων και κατοικιών.

Αναλυτικά

Συντήρηση

Η ΒΒΚ δραστηριοποιείται στον τομέα της Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Facility Management)Αναλυτικά

Ανέγερση

Η ΒΒΚ δραστηριοποιείται και στην ανέγερση νέων κατοικιών προς πώληση. Μετά την οικιστική έκρηξη που συνέβη κατά τη δεκαετία του 1990 & 2000

Αναλυτικά
Homepage New -

Οι Αξίες μας

Τήρηση των δεσμεύσεων απέναντι στον εκάστοτε πελάτη

Eπενδύσαμε σε σύγχρονα καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης

Συνεχής βελτίωση και εκσυγχρονισμός των μεθόδων και μέσων παραγωγής

Δεσμευόμαστε στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων βάσει συμφωνίας,

Στελεχώνουμε τα έργα με έμπειρους και καταρτισμένους μηχανικούς κι εργοδηγούς

Πετυχαίνουμε το μέγιστο ποσοστό ανακύκλωσης υλικών στις κατασκευές μας.

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία ΒΒΚ ιδρύθηκε το 2020 από έμπειρους μηχανικούς και καταρτισμένους εργοδηγούς όλων των ειδικοτήτων. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης σε έργα ευρύτατου φάσματος και απαιτητικής τεχνογνωσίας.
Επιχειρούμε με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα και την καινοτομία.

Homepage New -

Τα έργα μας

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Οικιστικό Κτίριο νοείται το κτίριο που κατασκευάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των ανθρώπων στο αστικό ή προαστιακό περιβάλλον.

Αναλυτικά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΑ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης καθώς και κτίρια που φιλοξενούν εμπορικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά

ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αφορά κτίρια όπου η χρήση τους δεν περιλαμβάνετε σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες και εξυπηρετεί ανάγκες που απαιτούν ειδικές προδιαγραφές.

Αναλυτικά

Τελευταία Νέα

Homepage New -