Έργα Ανέγερσης Οικιστικών κτιρίων

Η ΒΒΚ δραστηριοποιείται και στην ανέγερση νέων κατοικιών προς πώληση. Μετά την οικιστική έκρηξη που συνέβη κατά τη δεκαετία του 1990 & 2000 η κατασκευή στο σύνολό της μπήκε σε ύφεση. Η ύφεση αυτή δημιούργησε υψηλότερες προσδοκίες και απαιτήσεις στους αγοραστές οι οποίοι πλέον επενδύουν με γνώμονα την ποιότητα, τη κατανάλωση ενέργειας, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική επιμέλεια για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και του design και φυσικά το κόστος.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στις κατασκευές είναι το εχέγγυο και το πλεονέκτημά μας στην κατασκευή της μελλοντικής κατοικίας σας. Η μεθοδολογία μας που αφορά την κατασκευή, εφαρμόζεται πλήρως και επιμελώς. Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι και όποια άλλη ειδικότητα απαιτηθεί συνεργάζονται για την υλοποίηση του σχεδιασμού και των μελετών του κτιρίου.

  • Εκπόνηση οικιστικών έργων