Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η ΒΒΚ δραστηριοποιείται στον τομέα της Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Facility Management)

Με τον όρο «Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» εννοούμε την παροχή υπηρεσιών πολλαπλών κλάδων της κατασκευής για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της άνεσης, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του κτιριακού περιβάλλοντος με την ενσωμάτωση ατόμων, διαδικασιών και τεχνολογίας.

Η «Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων» συμβάλει στην μακροζωία, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και την εξοικονόμηση πόρων και κεφαλαίου του συνόλου του κτιριακού κελύφους μαζί με τις εγκαταστάσεις του. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η σημασία της συντήρησης σε επαγγελματικά ακίνητα είναι ακόμα σπουδαιότερη, τόσο για λόγους υψηλότερης χρήσης αλλά και για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργικότητας της δραστηριότητας, έχοντας σε πλήρη χρηστικότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα όλα τα μέσα και τον εξοπλισμό.

Σας παραθέτουμε μερικά πλεονεκτήματα της συστηματικής συντήρησης:

  • Αποφυγή επιπτώσεων στη λειτουργική απόδοση
  • Υποστήριξη παραγωγικότητας εγκαταστάσεων και προσωπικού
  • Μείωση κινδύνων για εγκαταστάσεις και προσωπικό
  • Μετριασμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Προώθηση βιώσιμων τακτικών για μακροπρόθεσμη διαχείριση κόστους
  • Αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων
  • Μείωση ή υπέρβαση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών
  • Εγγύηση συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία
  • Εγκαταστάσεις Προσχολική Αγωγής (Νηπιαγωγεία, Βρεφικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ)