ΥΠΕΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3) -
21
Ιαν

ΥΠΕΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3)

Kαθορίζεται πώς και επί ποιων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο έλεγχος Τι προβλέπεται σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή ελλείψεων Έλεγχο πέντε σημείων με συγκεκριμένο τρόπο προβλέπει απόφαση του ΥΠΕΝ, με...

Περισσότερα