«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -
07
Οκτ

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και στον τουρισμό ανακοινώνει η κυβέρνηση. Θα διατεθούν 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων με τις οποίες θα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30%.
Έως 50% η ενίσχυση – 200 εκατ. ο προϋπολογισμός

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «Εξοικονομώ» για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιάσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σε προγραμματισμένη για σήμερα συνέντευξή Τύπου, µε τη γενική γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου να έχει προαναγγείλει, τον περασμένο Αύγουστο, την πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα µε πληροφορίες της «Κ», οι διαθέσιμοι πόροι είναι συνολικά 200 εκατ. ευρώ, ποσό που κατά το ήμισυ θα κατευθυνθεί στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών, µε τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ να αφορούν τις επιχειρήσεις στον τουρισμό. Ως εκ τούτου δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και στον τουρισμό (µε όριο τις 100 κλίνες).
Για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) έως 100.000 ευρώ. Για τουριστικές επιχειρήσεις επιδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 50.000 έως και 500.000 ευρώ, µε το ποσοστό ενίσχυσης στις μεσαίες επιχειρήσεις να είναι 40% και στις πολύ μικρές και μικρές να είναι 50%. Κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ των οποίων ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
Όπως προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος, που είδε η «Κ», µέσω της δράσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) κατά τουλάχιστον 30%, η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές κλάσεις. Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των επεμβάσεων προκύπτει αποκλειστικά από την έκθεση αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου ή/ και από το ΠΕΑ. Ενδεικτικά, οι επιλέξιμες επεμβάσεις περιλαμβάνουν την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, την αναβάθμιση συστήματος φωτισμού (εσωτερικού και εξωτερικού) και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων. Σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις ανήκουν η αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, η ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, η αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες, ενεργειακά αποδοτικότερες, η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας και η αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες, ενεργειακά αποδοτικότερες.
Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε αυτές που αφορούν την υλοποίηση των επεμβάσεων και σε άυλες που σχετίζονται µε τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων. Περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την αμοιβή του ενεργειακού ελεγκτή και του ενεργειακού επιθεωρητή, τις αμοιβές μηχανικών για την έκδοση ταυτότητας κτιρίου, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την έκδοση των απαραίτητων αδειών κ.τ.λ.