«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ... ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -
13
Οκτ

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023» ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ… ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου -μετά την παράταση που δόθηκε- έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο «Εξοικονομώ 2023», προκειμένου να επιτύχουν την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου τους. Οι δικαιούχοι, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 20.000, θα λάβουν ποσοστά επιδότησης από 40%-75%. Στα σημαντικά, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως για να ανέβει ένα ενεργοβόρο ακίνητο τρεις ενεργειακές κλάσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κλάση, όπως απαιτεί το πρόγραμμα, επιβάλλεται να γίνουν αρκετές ενεργειακές παρεμβάσεις και όχι επιλεκτικά μία ή δύο.
Τι ισχύει, όμως, για τα ποσοστά επιδότησης; Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με το εισόδημα και με το αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη, και συγκεκριμένα ως εξής:
• Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ/ οικογενειακό έως 10.000 ευρώ: επιχορήγηση 75% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 65% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ ενοικίαση.
• Ατομικό εισόδημα από 5.000-10.000 ευρώ, οικογενειακό από 10.000 20.000 ευρώ: επιχορήγηση 70% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 60% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ ενοικίαση.
• Ατομικό εισόδημα από 10.000-20.000 ευρώ, οικογενειακό από 20.000 30.000 ευρώ: επιχορήγηση 55% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 45% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ ενοικίαση.
• Ατομικό εισόδημα από 20.000-30.000 ευρώ, οικογενειακό από 30.000 40.000 ευρώ: επιχορήγηση 45% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 40% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ ενοικίαση.
• Ατομικό εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ, οικογενειακό πάνω από 40.000 ευρώ: επιχορήγηση 40% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 40% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ ενοικίαση.
Οι προθεσμίες
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 1 5 Νοεμβρίου 2023. Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται προθεσμία 75 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/ Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Εγκεκριμένες αιτήσεις για τις οποίες ο αϊτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο πρόγραμμα με δάνειο λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης. Εντός της προθεσμίας αυτής θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση. Εάν παρέλθει άπρακτο το παραπάνω διάστημα, ο αϊτών έχει την επιλογή να προχωρήσει με ίδια κεφάλαια. Σε περίπτωση δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και 90 ημέρες από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του έργου. Εντός 365 ημερών από την υπαγωγή της αίτησης (συνολική προθεσμία) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Όπου προβλέπεται ένσταση, αυτή υποβάλλεται εντός προθεσμίας 10 ημερών.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος https://exoikonomo2023.gov.gr. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Εξοικονομώ 2023» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότατος (ΤΑΑ), με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία διατίθενται 60 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
• Να υφίστανται νόμιμα.
• Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
• Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
• Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
• Να μην είναι επιλέξιμα με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
• Αντικατάσταση κουφωμάτων.
• Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
• Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
• Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50%.
• Οικογενειακό εισόδημα 14%.
• Βαθμοημέρες θέρμανσης 7%.
• Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ 5%.
• Παλαιότητα κατασκευής 3%.
• Μονογονεϊκή οικογένεια 7%.
• ΑμεΑ 7%.
• Πολύτεκνοι 7%.
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
• Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/ επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».
• Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.
• Κατοικία με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021 » και «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για νέους», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.