ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ: TΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ; -
18
Νοέ

ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ: TΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ;

Το νέο πρότυπο EPC θα παρουσιαστεί στο τελικό συνέδριο του έργου QualDeEPC

Στο τελικό συνέδριο του έργου QualDeEPC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2022, στις Βρυξέλες και Online, θα παρουσιαστεί το νέο πρότυπο του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (EPC -Energy Performance Certificate), τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν, συστάσεις πολιτικής και όλη την πρόοδο που σημειώθηκε από την έναρξη του έργου το 2019. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, με αυτή την ευκαιρία, οι συμμετέχοντες θα συναντήσουν επίσης εκπροσώπους του Next Gen EPCerts H2020 cluster, το οποίο αποτελεί τον κόμβο των έργων Horizon 2020 που ασχολούνται με το EPC.
Το έργο QualDeEPC που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020, αποσκοπεί στην ενίσχυση (1) της πανευρωπαϊκής σύγκλισης της αξιολόγησης κτιρίων και της έκδοσης/σχεδιασμού/χρήσης EPCs βελτιωμένης ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και (2) της σύνδεσης μεταξύ των EPC και της βαθιάς ανακαίνισης για την οποία το QualDeEPC έχει επικεντρωθεί σε συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Υπό το συντονισμό του Ινστιτούτου Wuppertal, οι εταίροι του έργου εργάζονται για τη δημιουργία συναίνεσης φορέων πιστοποίησης, ενεργειακών οργανισμών και φορέων του κτιριακού τομέα, καθώς και άλλων σχετικών οργανισμών στις συμμετέχουσες χώρες και πέραν αυτών, και για την υλοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων βελτιώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο συνέδριο για online ή φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες δείτε εδώ:
https://fedarene.org/event/deep-renovation-of-buildings-what-energy performance-certificates-can-do/