Πρόγραμμα Ηλέκτρα: Νέα τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων -
07
Ιούν

Πρόγραμμα Ηλέκτρα: Νέα τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων ΗΛΕΚΤΡΑ.

Η τροποποίηση του οδηγού αφορά κυρίως σε μικρές αλλαγές διατυπώσεων, προσθήκης παραπομπών σχετικής νομοθεσίας (όπως π.χ. τις αλλαγές που έφερε στις εγκαταστάσεις net metering ο ν.5106/2024) κλπ.

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή αφορά στην τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής, από τα εξακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ (670.000.000,00 €) σε εξακόσια είκοσι εκατομμύρια ευρώ (620.000.000,00 €). Η μείωση αυτή των 50.000.000,00 € αφορά στις περιπτώσεις χρήσης κτιρίων ως γραφεία (από 280 εκ. ευρώ σε 230 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

  1. Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση των κτιρίων του καταλόγου κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση (https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/ktiria/katalogos-dimosion/).
  2. Oι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι συμπράξεις αυτών (https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-).

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: https://news.b2green.gr/47992