ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΤΙΡΙΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -
26
Νοέ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΤΙΡΙΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κ. Σκρέκας: Ιστορικής σημασίας για την κλιματική ουδετερότητα της χώρας
Γ. Αμυράς: Εισάγεται μία νέα αντιμετώπιση της οικονομίας και κυρίως του περιβάλλοντος

«Ο εθνικός κλιματικός νόμος είναι ιστορικής σημασίας καθώς ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας για τη σταδιακή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, κατά την παρουσίαση, σε συνέντευξη τύπου, του νέου θεσμικού πλαισίου που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την πράσινη μετάβαση της χώρας για τα προσεχή χρόνια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας: «Θέλουμε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», ενώ όπως έκανε γνωστό, άμεσα ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου. Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι η κοστολόγηση του συγκεκριμένου πακέτου μέτρων, πρόκειται να προσδιοριστεί άμεσα από την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ενώ πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις για την εφαρμογή του Κλιματικού Νόμου έχουν να κάνουν αφενός με τη συνειδητοποίηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής από την κοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου με την εξασφάλιση των οικονομικών και των ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός ΠΕΝ Γ. Αμυράς, τόνισε ότι με τον κλιματικό νόμο εισάγεται μία νέα αντιμετώπιση της οικονομίας και κυρίως του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε, ότι αποτελεί μία εκδοχή για το πώς θα προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα, καθώς αφορά τη ζωή μας και το μέλλον των βιοτόπων μας.

Αναλυτικά:
Ο Κλιματικός Νόμος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη σταδιακή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050.
Περιλαμβάνει:
•Εθνικούς ποσοτικούς στόχους και επιμερισμό τους στους 7 κυριότερους τομείς μέσω της σύνταξης πενταετών προϋπολογισμών άνθρακα με βάση τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ.
•Ενσωμάτωση των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις τομεακές πολιτικές.
•Σύστημα διακυβέρνησης και δείκτες παρακολούθησης.
•Γενικές κατευθύνσεις και συγκεκριμένα μέρα.
Ουσιαστικά πρόκειται για τον Οδικό Χάρτη που θα υιοθετήσει η χώρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Για τον σκοπό αυτόν, θεσπίζονται οι εξής ποσοτικοί στόχοι:

Α. Ποσοτικοί στόχοι
•Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 σε σχέση με το 1990.
•Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80% έως το 2040 σε σχέση με το 1990.
•Κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 (αυτό σημαίνει ότι οι ρύποι που εκλύονται από τις ρυπογόνες παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να απορροφώνται πλήρως).
Οι στόχοι και η πορεία επίτευξής τους θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από το τέλος του 2024. Η πορεία επίτευξης και ο επιμερισμός των βαρών στους επιμέρους τομείς γίνεται μέσω της κατάρτισης τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα πενταετούς διάρκειας για:
1.Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας,
2.μεταφορές,
3.βιομηχανία,
4.κτίρια,
5.γεωργία και κτηνοτροφία,
6.απόβλητα και
7.χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία.
Για κάθε έναν από τους παραπάνω κλάδους θα εκπονούνται τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα, αρχής γενομένης από το 2023 για την περίοδο 2026-2030. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε πέντε έτη για την επόμενη πενταετή περίοδο. Η διαδικασία που προβλέπει το σχέδιο νόμου είναι η εξής:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάσσει, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Παρακολούθησης ΕΣΕΚ, τους τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα και τους διαβιβάζει στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης και στην Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή για γνωμοδότηση. Οι τομεακοί προϋπολογισμοί, μετά την επεξεργασία των σχολίων της διαβούλευσης και τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, υποβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Πορεία προς την Κλιματική Ουδετερότητα και στη συνέχεια κυρώνονται με νόμο.

Β. Ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις τομεακές πολιτικές
Προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να υλοποιηθούν οι απαραίτητες δράσεις που θα διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας κλιματικά ανθεκτικής κοινωνίας, πλήρως προσαρμοσμένης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, θεσμοθετούνται:
• Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και επαναξιολόγηση ανά δεκαετία. Η ΕΣΠΚΑ εκπονείται από το νεοσύστατο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ορίζει το στρατηγικό πλαίσιο με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών. Το στρατηγικό πλαίσιο εξειδικεύεται με τα Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
• Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Καταρτίζονται από τις Περιφέρειες και αξιολογούνται ανά επταετία. Τα ΠεΣΠΚΑ προσδιορίζουν και ιεραρχούν τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο.
• Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί ανοιχτό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, αναπτύσσει μια ενιαία εθνική βάση κλιματικών δεδομένων, η οποία επικαιροποιείται συνεχώς ώστε να παρέχει αξιόπιστες προγνώσεις και άλλες σχετικές κλιματικές υπηρεσίες. Προβλέπεται, επίσης, η ανάληψη δράσεων για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Διεθνή Οργανισμό Μετεωρολογίας.

Γ. Σύστημα διακυβέρνησης
Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος προβλέπει τη σύσταση συγκεκριμένων φορέων που θα αναλάβουν τον συντονισμό και την παρακολούθηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ειδικότερα: Κυβερνητική (Διυπουργική) Επιτροπή για την παρακολούθηση της πορείας προς την κλιματική ουδετερότητα, με Πρόεδρο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:
• Συντονισμός της κυβερνητικής δράσης για μετριασμό και προσαρμογή.
•Ετήσια καταγραφή εκπομπών ανά τομέα.
•Κατάρτιση πενταετών τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα.
Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, με Πρόεδρο τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα σχετικό με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα λειτουργεί ως τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρακολουθεί την πορεία μείωσης των εκπομπών και την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής μέσω ετήσιας έκθεσης, η οποία υποβάλλεται στην Κυβερνητική Επιτροπή για την παρακολούθηση της Πορείας προς την Κλιματική Ουδετερότητα.

Δ. Μέτρα
• Διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα επανεξέτασης το 2023 (με σκοπό την επίσπευση), υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της επάρκειας ισχύος και της ασφάλειας εφοδιασμού.
• Από το 2023, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την εκπόνηση Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕΔΑ), με στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 10% για το έτος 2025 και 30% για το έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019. Τα ΔηΣΜΕΔΑ περιλαμβάνουν αναλυτική απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και εκπομπών CO2 για τα δημοτικά κτίρια, στάδια κλπ., το δημοτικό φωτισμό, τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά οχήματα κλπ.. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω ετήσια έκθεσης.
• Μέτρα για ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης:
> Από το 2023, το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ.
> Από το 2025 υποχρεωτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη:
– Όλα τα νέα ταξί ηλεκτροκίνητα.
– Το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ηλεκτροκίνητα.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα μέτρα θα εξεταστούν εκ νέου, με σκοπό την επίσπευση και την επέκταση σε επιπλέον περιοχές, ανάλογα με την επαρκή διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης.
>Από το 2030, τα νέα οχήματα που θα ταξινομούνται θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών.
• Μέτρα για τα κτίρια:
>Από το 2023, απαγόρευση καυστήρων πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο Φ/Α σε νέες οικοδομές.
>Από το 2025 απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
>Από το 2030 απαγόρευση χρήσης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
>Στα ειδικά κτίρια (βιομηχανίες, αποθήκες, εμπορικά κτίρια κλπ.) με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ. για τα οποία οι οικοδομικές άδειες υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης. Προβλέπεται δυνατότητα εξαιρέσεων σε μεμονωμένα κτίρια για λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς ή σε περιοχές με θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας, όπως παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια
• Από 1 Ιανουαρίου 2023 οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ποσοτική καταγραφή μειώσεων/αυξήσεων εκπομπών CO2 που θα προέλθουν από τη λειτουργία του έργου.
>Το μέτρο αφορά στις εξής εγκαταστάσεις:
– Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμού, ΚΔΑΥ κλπ.).
– Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής.
– Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες.
– Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις.
Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις υποχρεούνται σε κατ’ ελάχιστον μείωση εκπομπών CO2 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2022, αναγόμενα στην κατάλληλη μονάδα προϊόντος/έργου, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.
• Δίνεται η δυνατότητα αντιστάθμισης με φυτεύσεις/δασώσεις, πράσινα πιστοποιητικά κλπ..
• Για την παρακολούθηση των μέτρων, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις θα πρέπει να συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις. Η μη υποβολή επισύρει πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,1% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.
• Η πραγματοποίηση των ελέγχων όλων των εγκαταστάσεων ανατίθεται από τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης σε πιστοποιημένο επαληθευτή.
• Πρόστιμο σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου μείωσης το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,5% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.
• Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από επιχειρήσεις. Από το 2023, συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το προηγούμενο έτος. Η υποβολή της έκθεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
• Το μέτρο αφορά στις εξής επιχειρήσεις:
• Επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
• Πιστωτικά ιδρύματα.
• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
• Επιχειρήσεις επενδύσεων.
• Επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
• Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Εταιρείες ταχυμεταφορών.
• Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
• Αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους.
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η έκθεση επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα και επικαιροποιείται ετησίως. Προβλέπεται πρόστιμο 100€ ανά ημέρα καθυστέρησης σε περίπτωση μη υποβολής, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,1% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.
• Μείωση των εκπομπών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά:
>Στόχος μείωσης εκπομπών κατά 80% σε σχέση με 2019.
>Από το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
• Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική κρίση:
o Υποχρεωτική ασφάλιση κινδύνου (προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου) από το 2025 για νέα κτίρια σε ζώνες υψηλής τρωτότητας δηλ. που είναι σε ευάλωτες περιοχές μετά από σχέδια που θα ετοιμάσουν οι Περιφέρειες. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται:
α. σε ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας όπως αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και εμπίπτουν στο σενάριο πλημμύρας υψηλής πιθανότητας,
β. πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή Δασών με βάση το είδος της δασικής βλάστησης, την πυκνότητά της, την απόσταση από τα κτίρια και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.
• Οικονομικά κίνητρα:
> Για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων λαμβάνονται υπόψη ο ευρωπαϊκός κανονισμός Ταξονομίας και το ανθρακικό αποτύπωμα της εγκατάστασης, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
> Διπλασιασμός αποσβέσεων σε περίπτωση δραστηριοτήτων που έχουν σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
«Θέλουμε τη δίκαιη μετάβαση. Κανείς δεν θα αιφνιδιαστεί. Κανείς δεν θα μείνει απροστάτευτος», δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, αναφερόμενος στο σχέδιο του εθνικού κλιματικού νόμου. «Η κυβέρνηση προσεγγίζει τον κλιματικό νόμο ως νόμο εθνικής σημασίας. Γι’ αυτό και η δημόσια διαβούλευση θέλουμε να είναι ευρύτατη, να είναι μια εθνική διαβούλευση, διότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως πόσο σημαντικό θα είναι στην πραγματική ζωή αυτό το νομοθέτημα και στον τρόπο που θα μεταβούμε στην πράσινη ενέργεια και οικονομία, στην πράσινη σκέψη. Θέλουμε να συμμετάσχουν όλοι, η κοινωνία, η οικονομία, οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, οι φορείς», είπε ο κ. Αμυράς, μιλώντας στην ειδική μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τόνισε δε ότι για την υπηρέτηση του στόχου της «ανθρακικής» ουδετερότητας, ως το 2050, τα βάρη θα επιμεριστούν προς όλους – μεταφορές, βιομηχανία, κτήρια, γεωργία και κτηνοτροφία, απόβλητα, χρήσεις γης, δασοπονία, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας – και θα καταρτιστούν προϋπολογισμοί άνθρακα 5ετούς διάρκειας.
«Το σχέδιο του εθνικού κλιματικού νόμου λέει ότι θα διακοπεί η λειτουργία όλων των λιγνιτικών μονάδων, το αργότερο έως την 31.12.2028, αλλά με ρήτρα επανεξέτασης το 2023, με σκοπό την επίσπευση. Εμείς θέλουμε η επίσπευση αυτή να είναι καταλυτική και δραματική, ώστε το 2025 και το αργότερο το 2026, δηλαδή δύο και τρία χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό στόχο, να έχουμε αποχαιρετίσει τον λιγνίτη», είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τον εθνικό κλιματικό νόμο, όπως επισήμανε ο κ. Αμυράς, από το 2023, το ένα τέταρτο των εταιρικών αυτοκινήτων ΙΧ που θα ταξινομούνται, θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικό ή υβριδικό. Από το 2025, υποχρεωτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όλα τα νέα ταξί θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα. Το 1/3 των ενοικιαζομένων νέων οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πρέπει επίσης να είναι ηλεκτροκίνητα. Από το 2030, τα νέα οχήματα που θα ταξινομούνται, θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών. Σε σχέση με τα κτήρια, ο υφυπουργός επισήμανε ότι από το 2023, απαγορεύονται οι καυστήρες πετρελαίου στις νέες οικοδομές, όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. Από το 2025 απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης σε οποιοδήποτε κτήριο. Στα ειδικά κτήρια καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα, σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης. Από 1.1.2023, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά, ποσοτική καταγραφή μείωσης ή αυξήσεων εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό, εξήγησε ο κ. Αμυράς, έχει να κάνει με τους ΧΥΤΑ, με τους βιολογικούς καθαρισμούς, με τις τουριστικές εγκαταστάσεις, με τα κτήρια αθλητισμού-αναψυχής, με τα αστικά κτήρια ανάπτυξης, με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με τις υδατοκαλλιέργειες, με τις βιομηχανικές δραστηριότητες.Αναφερόμενος στα μη συνδεδεμένα νησιά, ο υφυπουργός είπε ότι πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές κατά 80% σε σχέση με το 2019. Από το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη συνδεδεμένα νησιά.
Ο κ. Αμυράς επισήμανε ότι στις προβλέψεις του εθνικού κλιματικού νόμου έχει περιληφθεί και η υποχρεωτική ασφάλιση κινδύνου, από το 2025 και μετά, για τα νέα κτήρια σε ζώνες υψηλού κινδύνου για πλημμύρες, και σε ζώνες πλησίον δασικών περιοχών. «Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα εμπλακεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας στην εφαρμογή του κλιματικού νόμου και άρα στη συνδιαμόρφωση», είχε δηλώσει νωρίτερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Ο ίδιος επισήμανε ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να είναι συγκεκριμένη, ακόμη και στο σχεδιάγραμμα απεξάρτησης από τον λιγνίτη αφού, «ο πρωθυπουργός μας είχε πει για το 2023, ο κ. Αμυράς σήμερα μας είπε για το 2025, ο κλιματικός νόμος λέει για 2028. Ο κ. Μητσοτάκης, είπε το ίδιο στη Γλασκώβη. Δεν μπορείτε ούτε σε αυτό να συμφωνήσετε; να ξέρουμε ποια είναι η πολιτική σας; Ανησυχούμε», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος παρατήρησε ότι υπάρχουν οχλήσεις από τον ΑΔΜΗΕ που βάζουν ζήτημα επάρκειας ενέργειας τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, και ζητάει επανενεργοποίηση των λιγνιτικών μονάδων, ενώ η κυβέρνηση έχει παγώσει τα λιγνιτορυχεία. «Κλείνουμε τις λιγνιτικές μονάδες για να έρθουν από την πίσω πόρτα τρεις ή τέσσερις ολιγάρχες με ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, από εισαγόμενο ορυκτό καύσιμο, να πληρώνουμε και φόρο άνθρακα και πανάκριβο φυσικό αέριο. Γιατί; Για να βγάζουν κέρδη τρεις ή τέσσερις; Αυτές είναι οι συμφωνίες που έχει κάνει το Μαξίμου;», είπε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε ότι η κοινωνία δεν βρίσκεται πουθενά στο σχεδιασμό του εθνικού κλιματικού νόμου.