ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022 ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -
02
Δεκ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022 ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Παγκόσμια Έκθεση Κατάστασης για τα Κτίρια και τις Κατασκευές (Global Status Report for Buildings and Construction-Buildings-GSR) που κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου 2022, είναι μια εμβληματική έκδοση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Κτίρια και τις Κατασκευές (Global Alliance for Buildings and Construction – GlobalABC) που φιλοξενείται από το UNEP.
Η έκθεση Buildings-GSR παρέχει ένα στιγμιότυπο του κτιριακού και κατασκευαστικού τομέα σε παγκόσμια κλίμακα και εξετάζει την κατάσταση των πολιτικών, της χρηματοδότησης, των τεχνολογιών και των λύσεων, ώστε να παρακολουθείται κατά πόσον ο τομέας είναι ευθυγραμμισμένος με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Παρέχει επίσης στους ενδιαφερόμενους φορείς στοιχεία για να πειστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και η συνολική κοινότητα του κατασκευαστικού τομέα να αναλάβουν δράση.
Τι νέο υπάρχει στην έκδοση του 2022;
-Κτίρια και κατασκευές: προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κτιριακός τομέας το 2022
-Παγκόσμιος ανιχνευτής άνθρακα για τα κτίρια: Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού;
-Ενημερώσεις σχετικά με τους κώδικες κτιρίων και την απαλλαγή των κτιρίων από τον άνθρακα στις Nationally Determined Contributions (NDCs)
-Κατάσταση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
-Εμβάθυνση σε: Αφρική (περιφερειακή εστίαση), Οικοδομικά υλικά (τοπική εστίαση)
Πρόσβαση στο βιβλίο United Nations Environment Programme (2022). 2022 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero‑emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του συνδέσμου: https://globalabc.org/sites/default/files/2022-11/FULL%20REPORT_2022%20Buildings-GSR_1.pdf