ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» -
13
Ιαν

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

Οικοδομικό τετράγωνο προσφυγικών πολυκατοικιών στο Δ. Αγίας Βαρβάρας μετατρέπεται σε γειτονιά «σχεδόν μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας»

Ξεκίνησε πριν μία δεκαετία και την άνοιξη ολοκληρώνεται το έργο «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά». Με κατάλληλα σχεδιασμένες ενεργειακές παρεμβάσεις, ένα οικοδομικό τετράγωνο προσφυγικών πολυκατοικιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, αξιοβίωτη γειτονιά, «σχεδόν μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας». Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο σε επίπεδο γειτονιάς, σε Μεσογειακή Χώρα, γεγονός που την καθιστά πλοηγό για περαιτέρω δράσεις παρόμοιου χαρακτήρα, τονίζει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) του ΥΠΕΝ, που υλοποιεί το έργο. Όπως σημειώνει το ecopress.gr, το έργο Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά, είναι ένα επιδεικτικό καινοτομικό και κοινωνικό έργο, προϋπολογισμού 5,3 εκατομμυρίων Ευρώ, που υποστηρίχθηκε σε όλα τα στάδιά του μέχρι σήμερα από το ΥΠΕΝ και τη Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι κύριες ενέργειες ωρίμανσης του έργου περιλάμβαναν την εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών μελετών και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
Με κατάλληλα σχεδιασμένες ενεργειακές παρεμβάσεις, ένα οικοδομικό τετράγωνο προσφυγικών πολυκατοικιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, αξιοβίωτη γειτονιά, «σχεδόν μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας». Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο σε επίπεδο γειτονιάς, σε Μεσογειακή Χώρα, γεγονός που την καθιστά πλοηγό για περαιτέρω δράσεις παρόμοιου χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός του έργου «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία και παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις κατά τα 2-3 πρώτα χρόνια, στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 είχαν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης, με κυριότερες την εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών μελετών και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
Το έργο που είναι σε εξέλιξη κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, αφορά στην εκτέλεση τόσο των κατασκευαστικών παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των τεσσάρων προσφυγικών πολυκατοικιών που χωροθετούνται στο οικοδομικό τετράγωνο 513 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, όσο και των εργασιών αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου. Οι πολυκατοικίες είναι κατασκευασμένες τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 και αποτελούνται από 72 διαμερίσματα, στα οποία κατοικούν 250 άτομα περίπου. Ο περιβάλλων χώρος των πολυκατοικιών, όπου θα γίνουν εργασίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης, είναι συνολικής έκτασης δύο στρεμμάτων περίπου.
Στόχος του έργου – Οφέλη
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα σημερινά ενεργοβόρα κτήρια θα έχουν μετατραπεί, με την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε κτήρια «σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης». Εκτός από τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των κτηρίων, που συνεπάγεται οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος, βελτιώνεται το εσώκλιμα, με συνέπεια τη θερμική και οπτική άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά, αντίστοιχα, και το μικροκλίμα γύρω από τα κτήρια. Το αποτέλεσμα θα είναι η άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων καθώς και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος των κτηρίων και εν γένει των συνθηκών ποιότητας ζωής στη γειτονιά.
Πρόσθετα, το έργο αυτό θα αποτελέσει πιλοτική-επιδεικτική εφαρμογή καινοτόμου ολοκληρωμένης ανάπτυξης με την υλοποίηση «πράσινων», αξιοβίωτων οικιστικών ενοτήτων, ενταγμένων σε ένα βελτιστοποιούμενο αστικό περιβάλλον, φιλικό στον κάτοικο και στον επισκέπτη. Μέσα από αυτό μπορεί να σηματοδοτηθούν πρότυπες προδιαγραφές σχετικά με αειφόρες λύσεις δομικών κατασκευών και πολεοδομικών εφαρμογών, όπως ενδεικτικά βιοκλιματικού σχεδιασμού των υπαίθριων δημόσιων χώρων.
Παρεμβάσεις /Εργασίες που εκτελούνται
Στο έργο περιλαμβάνονται οι παρακάτω κύριες παρεμβάσεις / εργασίες:
• Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα κτήρια.
• Αντικατάσταση κουφωμάτων επιφάνειας ~640m2.
• Τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων.
• Εγκατάσταση 4 γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για θέρμανση-ψύξη ισχύος 45kW/ΓΑ.
• Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών συνολικής επιφάνειας ~144m2.
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 4 x 10kW.
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, με κατασκευή υδάτινου στοιχείου, καθιστικών, πέργκολας, κ.λπ.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού, το έργο ανατέθηκε σε Ανάδοχο εταιρεία την 24η Μαρτίου 2021 και ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες. Το σύνολο του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 1ου τετράμηνου του 2023.