ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 5,9% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ -
10
Μάι

ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 5,9% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Νέα αύξηση κατά 5,9% σημείωσαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Μάρτιο εφέτος, καθώς από τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών οι τιμές κινήθηκαν καθοδικά μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια.
Ειδικότερα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Τούβλα (13,2%), Υαλοπίνακες ασφαλείας (9,7%), Πλαστικούς σωλήνες (8,3%), Αγωγούς χάλκινους (7,8%), Θερμαντικά σώματα (7,5%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (7,4%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (7,3%), Μαρμαρόπλακες (7,1%), Παρκέτα (7,1%), Διακόπτες (6,8%), Τσιμέντο (6,4%), Ντουλάπες ξύλινες (6,4%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (6,3%), Κουφώματα αλουμινίου (6,2%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (5,7%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (4,9%), Έτοιμο σκυρόδεμα (4,4%) και Σίδηρο οπλισμού (3,6%). Αντίθετα, μείωση τιμών κατά 4,6% σημειώθηκε στην Ηλεκτρική ενέργεια.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5,9% τον Μάρτιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, έναντι αύξησης 8,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2023 με το 2022. Ενώ, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Μάρτιο 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2024, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2023.
Αύξηση 3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το α’ τρίμηνο
Στο μεταξύ, αύξηση 3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2023 με το 2022. Ενώ, παρουσίασε αύξηση 0,8% το α’ τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του δ’ τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2023 με το 2022.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4% το α’ τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2023 με το 2022. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 5,9% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 2,1%. Ενώ, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,6% το α’ τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του δ’ τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2023 με το 2022. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 1,9% και στη μη μεταβολή του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων. Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλει.