ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ -
13
Μάι

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Επεκτείνεται από τη λήξη της, μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022, η διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, και η οποία δημοσιεύτηκε χθες στη Διαύγεια.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόφαση αναφέρει:
Άρθρο 1
Η προθεσμία της παραγράφου 2, του άρθρου 15, της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β 2604), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 68781/28.06.2019 (Β’ 2760) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»», εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, επεκτείνεται από τη λήξη της μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Φ.Α/9.2 Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β – 2604), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».