Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -
24
Δεκ

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη την ευθυγράμμιση των κανόνων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την απαλλαγή του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050. Στη επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν τονίζεται ότι «η πρόταση αυτή θα διευκολύνει την ανακαίνιση κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, γραφείων και λοιπών κτιρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι λογαριασμοί ενέργειας, και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μετατρέπει τη στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» της Επιτροπής σε συγκεκριμένη νομοθετική δράση. Αποτελεί μέρος των προτάσεων της Επιτροπής «προσαρμογή στον στόχο 55 %» για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα».
Όπως επισημαίνεται, η Επιτροπή προτείνει, από το 2030, όλα τα νέα κτίρια να έχουν μηδενικές εκπομπές, και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για ταχύτερη δράση στον δημόσιο τομέα, όλα τα νέα δημόσια κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ήδη από το 2027. Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, προτείνονται νέα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία απαιτούν την αναβάθμιση του 15 % του κτιριακού αποθέματος με τις χειρότερες επιδόσεις κάθε κράτους μέλους από τη βαθμίδα G του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον στη βαθμίδα F έως το 2027, για τα μη οικιστικά κτίρια και έως το 2030 για τα οικιστικά κτίρια. Αυτή η αρχική εστίαση στα κτίρια με τις χαμηλότερες επιδόσεις ανταποκρίνεται στον διττό στόχο της μεγιστοποίησης του δυναμικού απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της μείωσης της ενεργειακής φτώχειας.
Επιπλέον, τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων τα οποία θα ενσωματωθούν πλήρως στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν χάρτες πορείας για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη το αργότερο έως το 2040, καθώς και τον δρόμο για τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Η νέα πρόταση εισάγει το «διαβατήριο ανακαίνισης» κτιρίου, το οποίο προσφέρει στους ιδιοκτήτες ένα εργαλείο που διευκολύνει τον σχεδιασμό για τη σταδιακή ανακαίνιση με στόχο το επίπεδο μηδενικών εκπομπών, ενώ υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα σε οικιστικά και εμπορικά κτίρια, ανάμεσα σε άλλα μέτρα.
«Παράλληλα με τη νέα δέσμη μέτρων, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της στο οποίο περιγράφονται πιθανά σενάρια για τη μετάβαση προς ένα οικοσύστημα δομικών κατασκευών πιο ανθεκτικό, πιο οικολογικό και πιο ψηφιακό, και μαζί μ’ αυτό, καλεί τα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου και όλους τους υπόλοιπους σχετικούς φορείς να συμμετάσχουν ενεργά στη συνδημιουργία ενός οράματος για το μέλλον του οικοσυστήματος των δομικών κατασκευών» καταλήγει η ανακοίνωση.