Φωτιστικά ασφαλείας -
31
Μάι

Φωτιστικά ασφαλείας

Οι οδεύσεις διαφυγής χρειάζονται φωτιστικά ασφαλείας για το φωτισμό των κρίσιμων σημείων – περιοχών του χώρου. Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να επισημαίνονται με συγκεκριμένο τρόπο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60598-2-22:2020.
Η επισήμανση γίνεται με μια ορθογώνια ράβδο, χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα και παρέχει κωδικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, τον τρόπο λειτουργίας, τον ενσωματωμένο εξοπλισμό και τον ονομαστικό χρόνο λειτουργίας σε λεπτά.
Στο πρώτο μέρος αναγράφονται τα γράμματα X ή Z και υποδηλώνουν φωτιστικά με ενσωματωμένη μπαταρία ή τροφοδοτούμενα από κεντρική παροχή, αντιστοίχως.
Στο δεύτερο μέρος υπάρχει ένας αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στον τρόπο λειτουργίας:
• 0 (οι λαμπτήρες τίθενται σε λειτουργία μόνο όταν υπάρχει διακοπή της ηλεκτρικής παροχής),
• 1 (οι λαμπτήρες βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή όχι της τάσης του δικτύου),
• 2 (τουλάχιστον ένας από τους λαμπτήρες τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν υπάρχει διακοπή της ηλεκτρικής παροχής),
• 3 (τουλάχιστον ένας από τους λαμπτήρες βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή όχι της τάσης του δικτύου),
• 4 (όπως η κατηγορία 0, με δυνατότητα να δίνει παροχή σε άλλο φωτιστικό),
• 5 (όπως η κατηγορία 1, με δυνατότητα να δίνει παροχή σε άλλο φωτιστικό) και
• 6 (το φωτιστικό παίρνει παροχή από άλλο φωτιστικό ασφαλείας).
Στο τρίτο μέρος είναι δυνατό να αναγράφονται τα γράμματα:
• A (με διάταξη δοκιμής λειτουργίας),
• B (με επιλογή κατάστασης λειτουργίας),
• C (με δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας του),
• D (φωτιστικό για περιοχές υψηλού κινδύνου),
• E (οι λαμπτήρες και/ή ο συσσωρευτής δεν αντικαθίστανται),
• F (με αυτόματη δοκιμή, σύμφωνα με το IEC 61347-2-7),
• G (εσωτερικά φωτιζόμενη πινακίδα).
Το τέταρτο μέρος αφορά μόνο στα φωτιστικά με ενσωματωμένο συσσωρευτή και αναγράφονται οι αριθμοί 10, 60, 120 ή 180 και υποδηλώνουν τη χρονική διάρκεια λειτουργίας (σε λεπτά) του φωτιστικού σε περίπτωση διακοπής της κύριας ηλεκτρικής
παροχής.
H ετικέτα του φωτιστικού πρέπει να είναι τοποθετημένη στο φωτιστικό σε ορατό σημείο. Η επισήμανση εντός του φωτιστικού επιτρέπεται επίσης στην περίπτωση φωτιστικών που τοποθετούνται σε εσοχές. Πρέπει επίσης να αναφέρεται η τάση τροφοδοσίας και ο βαθμός προστασίας IP (από στερεά σωματίδια και υγρά). Η πινακίδα αναγράφει επίσης το βαθμό IK (αντοχή στη κρούση) του περιβλήματος και τη φωτεινή ροή του φωτιστικού σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Ένα ποιοτικό φωτιστικό ασφαλείας πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
• Αξιόπιστη απόδοση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
• Προσαρμοσμένη κατανομή φωτός για να εξασφαλιστεί ο βέλτιστος φωτισμός του σημείου διαφυγής ή της όδευσης διαφυγής.
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δικτύου και έκτακτης ανάγκης.
• Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση με αντίστοιχα χαμηλό κόστος.
• Δυνατότητα ανακύκλωσης στο τέλος της ζωής του.
Τα φωτιστικά ασφαλείας και οι πινακίδες διαφυγής είναι συχνά σε λειτουργία 24 ωρών. Τα φωτιστικά φωτοδιόδων (LED), λόγω της χαμηλής ισχύος και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους, αποτελούν τη σωστή επιλογή, καθώς συμβάλλουν στο χαμηλό κόστος συντήρησης και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Φωτιστικά ασφαλείας -

  • A. Περιοχές οδεύσεων διαφυγής, στις οποίες δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ορίων.

    B. Απαιτήσεις φωτισμού που ορίζονται στο EN 1838 και στη νέα τεχνική οδηγία του Τ.Ε.Ε. για οδεύσεις διαφυγής και ανοιχτούς χώρους.
    – Η ελάχιστη οριζόντια ένταση φωτισμού κατά μήκος του κεντρικού άξονα στην όδευση διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 1lx, μετρούμενη σε σημείο έως δύο εκατοστά επάνω από το επίπεδο του δαπέδου. Η ένταση φωτισμού επιτρέπεται να μειωθεί κατά 50% σε απόσταση 50 cm εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα.
    – Το όριο της ελάχιστης έντασης φωτισμού σε ανοιχτούς – μεγάλους χώρους είναι τα 0,5 lx.

 

  • Πηγή: https://ktirio.gr