Εξοικονομώ 2023: Υπερδιπλασιάστηκαν οι αιτήσεις στο τελευταίο 20ήμερο -
13
Οκτ

Εξοικονομώ 2023: Υπερδιπλασιάστηκαν οι αιτήσεις στο τελευταίο 20ήμερο

Αυξάνεται, μέρα με τη μέρα, το ενδιαφέρον των πολιτών για το «Εξοικονομώ 2023» του οποίου οι ηλεκτρονικές πύλες για την υποδοχή αιτήσεων είχαν ανοίξει στις 12 Ιουνίου. Το τελευταίο εικοσαήμερο οι αιτήσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας σήμερα περίπου τις 11.000, από μόλις 5.000 που είχαν υποβληθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή εντός του πρώτου τριμήνου υλοποίησης του προγράμματος.

Οι λόγοι

«Από τη μία οι δεύτερες βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου, από την άλλη η θερινή ραστώνη δεν ευνόησαν το πρόγραμμα. Αλλά και οι μηχανικοί δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι, με δεδομένο ότι η οικοδομική δραστηριότητα βρίσκεται στο ζενίθ, με συνέπεια οι περισσότεροι να έχουν πολλές υποχρεώσεις και να καθυστερούν», σημειώνει παράγοντας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Γι΄ αυτό το υπουργείο όρισε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» την 15η Νοεμβρίου 2023, αντί της 15ης Σεπτεμβρίου 2023 που είχε οριστεί αρχικά.

Σενάριο παράτασης

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «εάν έως τότε οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 20.000 με 22.000 και υπερκαλυφθεί το ποσό των 300 εκατ. ευρώ του προγράμματος δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση». Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (https://exoikonomo2023.gov.gr)

Επιλέξιμες κατοικίες

Επιλέξιμη είναι μία κατοικία που υφίσταται νόμιμα (ή έχει τακτοποιηθεί με κάποιον από τους νόμους περί αυθαιρέτων), δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα, χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Γ». Δικαίωμα συμμετοχής στο «Εξοικονομώ 2023» έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (δηλαδή πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. Τα μέγιστα ποσοστά επιχορήγησης μιας αίτησης κυμαίνονται από 40% έως και 75% ανάλογα με το ύψος του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος.

Η πληρωμή του υπολοίπου ποσού (ιδιωτική συμμετοχή) κατ’ επιλογή μπορεί να γίνει με ίδια κεφάλαια ή με δανειακή σύμβαση, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ή και με συνδυασμό ίδιων κεφαλαίων και δανεισμού.

Εισοδηματικές κατηγορίες

Αποκλειστικά για τους ωφελουμένους της χαμηλότερης εισοδηματικής κατηγορίας (κάτω των 5.000 για ατομικό εισόδημα και κάτω των 10.000 για οικογενειακό), σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του προγράμματος για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία θα καλύπτει το ποσό της δανειοδότησης στο 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και στο 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης.

Οι παρεμβάσεις

Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση ή αναβάθμιση της θερμομόνωσης, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης (π.χ. με αντικατάσταση του υφιστάμενοι με νέο σύστημα βιομάζας ή αντλίας θερμότητας), η εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης με χρήση έξυπνων συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης.

Ολοκλήρωση των εργασιών

Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Δηλαδή σε έναν χρόνο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ήτοι:

• η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων

• η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και η εξόφλησή της,

• η έκδοση παραστατικών για τυχόν μελέτες ή και για συμβουλευτικές υπηρεσίες

• η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου επισυνάπτοντας παράλληλα και τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου μετά τις 30/06/2025, που αποτελεί την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των υποβαλλόμενων δαπανών.

Πηγή: ot.gr