Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία -
28
Ιούν

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία

Η στερέωση των θερμομονωτικών πλακών πραγματοποιείται συνήθως με συνδυασμό επικόλλησης και μηχανικής στερέωσης. Για την τοποθέτηση της πρώτης, χαμηλότερης σειράς θερμομονωτικών πλακών στερεώνονται ράγες εκκίνησης (μεταλλικές λάμες αλουμινίου σχήματος αντεστραμμένου Π) με πλατυκέφαλα βύσματα, περιμετρικά της βάσης του κτιρίου και παράλληλα με το έδαφος, οι οποίες λειτουργούν ως οδηγοί ευθυγράμμισής τους. Ακολουθεί η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών με ειδική κόλλα και η στερέωσή τους με βύσματα, τα οποία εισάγονται σε προδιανοιγμένες οπές. Καλό είναι τα στερεωτικά βύσματα να εισέρχονται ελαφρώς βαθύτερα μέσα στο θερμομονωτικό υλικό και να επικαλύπτονται με ροδέλες από το ίδιο θερμομονωτικό υλικό, ώστε να αποφεύγονται οι σημειακές θερμογέφυρες στη θέση των ήλων. Κατόπιν γίνεται εφαρμογή διπλής στρώσης οργανικού επιχρίσματος ακρυλικής βάσης, το οποίο έχει την ιδιότητα να παραλαμβάνει τις συστολοδιαστολές χωρίς να ρηγματώνεται, με ενσωμάτωση ενισχυτικού υαλοπλέγματος και προαιρετικά ενός τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος.

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοιχοποιία
 • Α. Λεπτομέρεια τοιχοποιίας με εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης
  1. Εσωτερικό επίχρισμα.
  2. Οπτοπλινθοδομή.
  3. Εξομαλυντική στρώση τσιμεντοκονιάματος.
  4. Κονίαμα επικόλλησης.
  5. Θερμομονωτικές πλάκες.
  6. Οργανικό επίχρισμα ακρυλικής βάσης με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα.
  7. Προαιρετικό τελικό διακοσμητικό επίχρισμα.
  8. Βύσμα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών.
  9. Κεφαλή βύσματος.
  10. Θερμομονωτική ροδέλα.

  Β. Εφαρμογή κονιάματος επικόλλησης στις θερμομονωτικές πλάκες για εφαρμογή τους σε εξωτερική τοιχοποιία 
  1. Τοιχοποιία.
  2. Εξομαλυντική στρώση τσιμεντοκονιάματος.
  3. Κονίαμα επικόλλησης.
  4. Θερμομονωτικές πλάκες.
  5. Θερμομονωτική ροδέλα που καλύπτει την κεφαλή του βύσματος στερέωσης.
  6. Πρώτη στρώση οργανικού επιχρίσματος ακρυλικής βάσης.
  7. Υαλόπλεγμα ενσωματωμένο στην πρώτη στρώση επιχρίσματος.
  8. Δεύτερη στρώση οργανικού επιχρίσματος ακρυλικής βάσης.
  9. Τελικό διακοσμητικό επίχρισμα.
  10. Γωνιόκρανο με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα.

  Πηγή: ktirio.gr