ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (CPR) -
22
Ιούλ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (CPR)

Οι θέσεις των SBS και EBC

Στις 13 Ιουλίου 2022, οι οργανισμοί, Small Business Standards (SBS) και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Κατασκευαστών – European Builders Confederation (EBC) -δημοσίευσαν κείμενο με τις κοινές θέσεις τους σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού προτύπων για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών Construction Products Regulation (CPR) επισημαίνοντας παράλληλα τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Το κανονιστικό πλαίσιο CPR καθορίζει τους νομικούς όρους για τη διάθεση στην αγορά και την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.
Στις 30 Μαρτίου 2022, μετά από μια μακρά διαδικασία διαβούλευσης (από το 2016), η ΕΕ δημοσίευσε πρόταση για την αναθεώρησή του CPR, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τη βιωσιμότητα και το κλίμα και υπό το πρίσμα της Πράσινης Συμφωνίας. Η αναθεωρημένη πρόταση εισάγει πολλαπλά νέα στοιχεία, όπως η συμπερίληψη των μεταχειρισμένων προϊόντων, η ψηφιοποίηση της παροχής πληροφοριών, η κυκλική οικονομία κ.α.
Ενόψει των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων του αναθεωρημένου CPR η EBC και η SBS δημοσίευσαν κοινό έγγραφο θέσεων, διευκρινιστικών ερωτήσεων και συστάσεων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και της κατανόησής του .
Σχολιάζοντας την πρόταση αναθεώρησης, ο γενικός γραμματέας της EBC Fernando Sigchos Jiménez δήλωσε: “Οι μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες, είναι πλήρως σύμφωνες στο να καταστήσουν το δομημένο περιβάλλον πιο βιώσιμο. Για να υλοποιηθούν αυτές οι φιλοδοξίες, το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι σαφές, σταθερό, συνεκτικό, χωρίς αποκλεισμούς και που θα λαμβάνει υπόψη τις εποικοδομητικές προτάσεις των βασικών παραγόντων της αλυσίδας αξίας”. Με τη σειρά του, ο Γενικός Γραμματέας του SBS Maitane Olabarria τόνισε ότι “η επιτυχία του αναθεωρημένου CPR στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα πρότυπα. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της πρότασης, καλούμε την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ εκπροσωπούνται επαρκώς στην τυποποίηση. Αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΜΜΕ και ότι το κόστος εφαρμογής τους μειώνεται”.
Για την πρόταση της ΕΕ για την αναθεώρηση των CPR ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/docsroom/ documents/49315
Για το Δελτίο τύπου των EBC-SBS δείτε εδώ: https://www.ebc-construction.eu/2022/07/13/construction-productregulation-ebc-and-sbs call-for-a-clear-stable-and-smefriendly-constructions-product-regulation cpr/
Για το κοινό έγγραφο θέσεων EBC-SBS σχετικά με την πρόταση αναθεώρησης του CPR, με όλες τις λεπτομέρειες, κάντε κλικ εδώ: https://www.sbs-sme.eu/sites/default/files/publications/Joint%20EBC-SBS%20CPR%20Reply%20to%20consultation.pdf