ΔΑΣΙΚΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ -
06
Μάι

ΔΑΣΙΚΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν, με την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 250 ευρώ, να πετύχουν την προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση – Το θέμα εκτιμάται ότι αφορά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την τακτοποίηση – για 30 χρόνια – των δασικών αυθαιρέτων. Πρόκειται για ένα άλυτο εδώ και πολλά χρόνια πρόβλημα, το οποίο εκτιμάται πως αφορά 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Όπως λέει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης, μέσα στο επόμενο διάστημα θα προστεθεί σχετική διάταξη από τη Γενική Γραμματεία Δασών σε νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της οποίας θα καθορίζονται τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (για την υπαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις τακτοποίησης των δασικών αυθαιρέτων). Αυτό σημαίνει πως οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων με την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 250 ευρώ πετυχαίνουν – σε αυτή τη φάση – προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση, άμεση καταστολή καταλογισμένων προστίμων, «πάγωμα» νέων προστίμων αλλά και συμψηφισμό αυτών, σε περιπτώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων. Σημειώνεται πως στην περίπτωση που κατά την τελική κύρωση του δασικού χάρτη το ακίνητό τους εξαιρεθεί της δασικής νομοθεσίας και βεβαιωθεί πως δεν είναι δασικό, τότε και μόνο τότε προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες η επιστροφή τελών και προστίμων που έχουν καταβληθεί.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως μετά την υπαγωγή στην πλατφόρμα θα γίνει έλεγχος των δικαιωμάτων από τα τμήματα προστασίας δασών των δασαρχείων με τη χωρική αρμοδιότητα για την τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος. «Μετά τη λήξη της τελευταίας παράτασης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη την 31η Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους άλλο ένα μέσο για την προάσπιση της περιουσίας τους» συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος Αραβώσης.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Η εν λόγω ρύθμιση πρακτικά δεν αφορά τα μεμονωμένα αυθαίρετα αλλά συγκεντρώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που παρουσιάζουν «εν τοις πράγμασι» λειτουργική ενότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις (εξού και ο όρος «οικιστικές πυκνώσεις»). Οι προϋποθέσεις για να τακτοποιηθεί ένα κτίσμα εντός δασικής έκτασης, σύμφωνα με τον Ν. 4685/2020, είναι:
– Η χρήση του κτιρίου να είναι κατοικία, μόνιμης ή εποχικής διαμονής.
– Η κατοικία να έχει ανεγερθεί μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011.
– Να μη βρίσκεται σε περιοχές στις οποίες ισχύουν προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, όπως του δικτύου Natura 2000, υγροτόπους της συνθήκης Ramsar κ.ά., εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν από τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.
-Να μη βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ζώνης Α, σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν από την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης και εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.
– Να μη βρίσκεται σε δημόσιο κτήμα. * Να μη βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού (και παλιού αιγιαλού).
– Να μη βρίσκεται εντός ζώνης παραλίας, να μην κτίστηκε σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή (εάν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά τον χρόνο κατασκευής) και να μη βρίσκεται σε κηρυγμένες αναδασωτέες περιοχές λόγω πυρκαγιάς.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα θα έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με την οποία αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως στην αίτηση που θα υποβληθεί (μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Κτηματολογίου) περιλαμβάνονται (σε μορφή PDF) τα εξής δικαιολογητικά: υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη) με την οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει πως τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, δήλωση μηχανικού (υπογεγραμμένη) με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών. Κατά περίπτωση, επίσης, η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή της αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη, το αποδεικτικό έκδοσης πληρωμής του ηλεκτρονικού παράβολου και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.

ΟΙ ΔΥΟ «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ»

Δύο είναι οι βασικές «κόκκινες γραμμές» που μπαίνουν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, στον δρόμο προς την τακτοποίησή τους: οι κατασκευές να μην είναι μεμονωμένες αλλά να βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και να μην έχουν οικοδομηθεί μετά τον Ιούλιο του 2021. Μετά και την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας για τους δασικούς χάρτες, ανοίγει ο δρόμος για τον νέο σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για κάθε περιφέρεια, όπου θα καταγράφεται η δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες. Το σίγουρο πάντως είναι, όπως λένε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πως η όποια λύση προκριθεί θα εξαιρεί από την τακτοποίηση τα κτίρια που βρίσκονται σε εθνικούς δρυμούς, υγροτόπους και περιοχές του δικτύou Natura 2000, αλλά και κτίσματα που βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέα (με βάση σχετικό νόμο του ‘79, όπως ισχύει σήμερα) καθώς και περιοχές με ρέματα που έχουν οριοθετηθεί και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου.