ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ -
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ -
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ -
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ -
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ -

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Έτος: 2024
Περιοχή: Γλυφάδα
Επιφάνεια: 1.000μ2

Περιγραφή έργου:

    • Πλάκες πεζοδρομίου
    • Μεταλλική πόρτα περίφραξης
    • Υδραυλικές εργασίες
    • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών