ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΧΛΩΜΟ" -
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΧΛΩΜΟ" -
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΧΛΩΜΟ" -
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΧΛΩΜΟ" -
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΧΛΩΜΟ" -

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ‘ΧΛΩΜΟ ΙΙ‘

Έτος:2013
Περιοχή:Φθιώτιδα
Έκταση αποτύπωσης: 1.200 στρ.
Μήκος αποτύπωσης: 13,6 χλμ.

Περιγραφή έργου:

    • Τοπογραφική αποτύπωση με υψομετρία για τη διάνοιξη νέων οδών μήκους περίπου 13.6 χλμ και Ζώνη προς αποτύπωση τα 60 μέτρα στη Θέση «Χλωμό» (περ. 800 στρ.)
    • Τοπογραφική αποτύπωση με σκοπό την λεπτομερή οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση των 19 πλατειών ανέγερσης ανεμογεννητριών εντός κύκλου με ακτίνα 70 μέτρα και κέντρο το κέντρο του θεμελίου της ανεμογεννήτριας
    • Ίδρυση τριγωνομετρικού δικτύου, εγκατάσταση Πολυγωνομετρικού δικτύου και τοποθέτηση Reper ανά 1000 μέτρα σε σημεία που δεν προβλέπεται επέμβαση.