ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έτος:2021
Περιοχή:Πετρούπολη
Επιφάνεια: 150μ2

Περιγραφή έργου:

    • Αντικατάσταση εποξειδικού δαπέδου.