Σχεδιασμός Κατοικία Ξυλόκαστρο -
Σχεδιασμός Κατοικία Ξυλόκαστρο -
Σχεδιασμός Κατοικία Ξυλόκαστρο -
Σχεδιασμός Κατοικία Ξυλόκαστρο -
Σχεδιασμός Κατοικία Ξυλόκαστρο -
Σχεδιασμός Κατοικία Ξυλόκαστρο -

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Έτος:2010
Περιοχή:Ξυλόκαστρο
Επιφάνεια:80 μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη Διώροφης Κατοικίας
  • Προϋπολογισμός Έργου
  • Χρονοδιάγραμμα Εργασιών