ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Έτος: 2021
Περιοχή: Ηράκλειο
Εμβαδόν: 1.200m2

Περιγραφή έργου

  • Επισκευή και αναβάθμιση όψεων με αντιρηγματικό σύστημα.