ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO -

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO

Έτος: 2022
Περιοχή: Γλυφάδα
Επιφάνεια: μ2

Περιγραφή έργου:

    • Εφαρμογή μέτρων παθητικής πυροπροστασίας.