ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ -

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Έτος: 2023
Περιοχή: Γλυφάδα
Επιφάνεια: 60μ2

Περιγραφή έργου:

  • Γύψινες κατασκευές.
  • Χρωματισμοί επιφανειών.
  • Μεταλλικές κατασκευές.
  • Εσωτερικές ξύλινες πόρτες ακτινοπροστασίας.
  • Επενδύσεις ακτινοπροστασίας με φύλλα μολύβδου.
  • Εγκαταστάσεις αερισμού-κλιματισμού.
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών – ασθενών.