ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MEDITERRANEO - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ -

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Έτος: 2023
Περιοχή: Γλυφάδα
Επιφάνεια: 60μ2

Περιγραφή έργου:

  • Γύψινες κατασκευές.
  • Βαφές ειδικών προδιαγραφών.
  • Μεταλλικές κατασκευές.
  • Εσωτερικές ξύλινες πόρτες ακτινοπροστασίας.
  • Επενδύσεις ακτινοπροστασίας.
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών – ασθενών.