ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΒΙΟΛΕΤΑ" -

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ “ΒΙΟΛΕΤΑ”

Έτος:2018
Περιοχή:Ελευσίνα
Επιφάνεια:280 μ2

Περιγραφή έργου:

    • Ενοποίηση 2 ισόγειων κατοικιών με στατικές ενισχύσεις και εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης (κέλυφος).
    • Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις εσωτερικών & αύλειων χώρων.
    • Κατασκευή λουτρών ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 6 νηπίων & λουτρού ΑΜΕΑ.
    • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.