ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΜΟΝΩΣΗ -

ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έτος: 2023
Περιοχή: Μαρούσι
Επιφάνεια: 2.000 μ2

Περιγραφή έργου:

    • Περίφραξη κτιρίου.
    • Υγρομόνωση.