ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Έτος: 2023
Περιοχή: Αθήνα
Εμβαδόν: 40 m2

Περιγραφή έργου:

  • Γύψινες κατασκευές
  • Αντιρηγματικό – χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών
  • Επικαλύψεις δαπέδων με πλακάκια
  • Ξυλουργικές εργασίες
  • Κλιματιστικές μονάδες και δίκτυα αερισμού
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών – ασθενών
  • Εξοπλισμός συστήματος ασφαλείας