Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -
Κατοικία Πετρούπολη -

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Έτος:2020
Περιοχή:Πετρούπολη
Επιφάνεια:850 μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

  • Το κτίριο αποτελείται από 1 διαμέρισμα ισογείου, 2 μεζονέτες Α-Β & Γ-Δ ορόφου καθώς και ένα ρετιρέ. Το κτίριο ήταν κατασκευασμένο το 2005 και οι μεζονέτα Α-Β ορόφου ήταν ημιτελής. Στα πλαίσια της ανακαίνισης του κτιρίου, εκπονήσαμε αρχιτεκτονική και Η-Μ μελέτη για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου.
  • Διαμορφώσεις βάσει νέου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους με εξωτερική θερμομόνωση όψεων.
  • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμών KNX για το χειρισμό των διαμερισμάτων και BMS για την παρακολούθηση των Η-Μ εγκαταστάσεων.
  • Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με ηλεκτρομηχανικής κλειδαριές με access control system και συναγερμό σε όλα τα σημεία του κτιρίου.
  • Κεντρική εγκατάσταση δορυφορικής λήψης.