ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΟΥΛΑ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΟΥΛΑ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΟΥΛΑ -

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΟΥΛΑ

Έτος:2006
Περιοχή:Βούλα
Επιφάνεια:2.320 μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

    • Μελέτη & Κατασκευή Τριώροφης Πολυκατοικίας με 2 υπόγεια.
    • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
    • Σχέδια Εφαρμογής & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες.
    • Διοίκηση Κατασκευής & Οργάνωση Εργοταξίου.