ΕΡΓΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FAMAR ΑΥΛΩΝΑ -
ΕΡΓΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FAMAR ΑΥΛΩΝΑ -
ΕΡΓΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FAMAR ΑΥΛΩΝΑ -
ΕΡΓΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FAMAR ΑΥΛΩΝΑ -

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Έτος: 2017
Περιοχή: Αυλώνας Βοιωτίας
Εμβαδόν: 770m2

Περιγραφή έργου:

  • Σύμμικτη κατασκευή Clean Room – τμήματος συσκευασίας και εγκαταστάσεις ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (air cleaning filters).
  • Νέα μηχανολογικά δίκτυα θέρμανσης-κλιματισμού θαλάμων & υποστήριξης μονάδος λειτουργίας (απεσταγμένο νερό, άζωτο, ατμός, πεπιεσμένος αέρας), δίκτυα αεραγωγών απαγωγής επικίνδυνων αερίων, δίκτυα διαχείρισης αποβλήτων παραγωγής.