ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Έτος: 2021
Περιοχή: Λυκόβρυση
Εμβαδόν: 1.700m2

Περιγραφή έργου:

      • Εγκατάσταση μέτρων πυροπροστασίας σε κτηριακό συγκρότημα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ).