ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ -

ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ

Έτος: 2023
Περιοχή: Ψυχικό
Επιφάνεια: 1.400 μ2

Περιγραφή έργου:

  • Χρωματισμοί όψεων
  • Εργασίες θέρμανσης – Κλιματισμός
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών – ασθενών.
  • Εσωτερικά κουφώματα
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Επικαλύψεις δαπέδων με πλακάκια
  • Γύψινες κατασκευές
  • Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών
  • Βινυλικά δάπεδα
  • Ξυλουργικές εργασίες