ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΖ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΖ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΖ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΖ -

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΖ

Έτος: 2023
Περιοχή: Κορωπί
Επιφάνεια:   –

Περιγραφή έργου:

    • Μεταλλικές κατασκευές πλαισίων επί πεζοδρομίου.
    • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών.
    • Φορτιστές οχημάτων A/C.