ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ -

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑΣ

Έτος:2015
Περιοχή:Αρτέμιδα (Λούτσα)
Επιφάνεια:180 μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

  • Εκπόνηση μελετών εφαρμογής.
  • Κατασκευαστικά σχέδια.
  • Κατασκευή Μεζονέτας με υπόγειο & Στέγη.
  • Διαχείριση Έργου.
  • Διοίκηση κατασκευής.
  • Τήρηση συμφωνημένων προϋπολογισμών και Χρονοδιάγραμμα Εργασιών.