ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | ESCAPE CENTER -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | ESCAPE CENTER -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | ESCAPE CENTER -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | ESCAPE CENTER -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | ESCAPE CENTER -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | ESCAPE CENTER -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | ESCAPE CENTER -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | ESCAPE CENTER -

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΨΥΧΡΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ESCAPE CENTER (ΙΛΙΟΝ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Έτος: 2018
Περιοχή: Ίλιον
Εμβαδόν: 2.500m2

Περιγραφή έργου:

    • Εκπόνηση μελετών εφαρμογής.
    • Κατασκευαστικά σχέδια.
    • Διαχείριση Έργου.
    • Διοίκηση κατασκευής.
    • Τήρηση συμφωνημένων προϋπολογισμών και Χρονοδιάγραμμα Εργασιών.