ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Έτος: 2024
Περιοχή: Αθήνα
Επιφάνεια: 90μ2

Περιγραφή έργου:

  • Γύψινες κατασκευές
  • Χρωματισμοί επιφανειών
  • Επικαλύψεις δαπέδων με πλακάκια και βινυλικό δάπεδο
  • Εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα
  • Γυάλλινα χωρίσματα
  • Εγκαταστάσεις αερισμού-κλιματισμού
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών – ασθενών