ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ -

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Έτος: 2024
Περιοχή: Βούλα
Εμβαδόν: 1.000m2

Περιγραφή έργου:

  • Διαμόρφωση νέας κολυμβητικής πισίνας
  • Τοποθέτηση γραμμικών καναλιών κρυφού τύπου slot αλουμινίου
  • Επικαλύψεις δαπέδων με πλακάκια
  • Γύψινη κατασκευή ντουσιέρας
  • Εφαρμογή αντιρηγματικού συστήματος
  • Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών – ασθενών