ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ -

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Έτος:2019
Περιοχή:BALLIVOR Ιρλανδίας
Επιφάνεια:3.280 μ2

Περιγραφή έργου:

  • Ανακαίνιση λουτρών δωματίων.
  • Διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων εστιατορίου και κουζίνας.
  • Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών.
  • Ξυλουργικές εργασίες επενδύσεων και εντοιχισμένων επίπλων.
  • Νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις συστήματος κλιματισμού, ύδρευσης & εξαερισμού δωματίων, κοινόχρηστων χώρων & λοιπών εγκαταστάσεων.
  • Κατασκευή μηχανοστασίου.
  • Κατασκευή Sauna.