ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ -

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & INT. DESIGN ΞΕΝΩΝΩΝ

Έτος: 2023
Περιοχή: Μύκονος
Εμβαδόν: 10.000m2

Περιγραφή έργου:

   • Αναμόρφωση 2 πολυτελών αυτόνομων κατοικιών εσωτερικά και εξωτερικά.
   • Ανακαίνιση κεντρικής πολυτελούς αυτόνομης κατοικίας.
   • Επισκευή πισινών.
   • Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου.