ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ -

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Έτος: 2021
Περιοχή: Αιγάλεω
Εμβαδόν: 60m2

Περιγραφή έργου:

  • Κτιριακή αναβάθμιση και ανακαίνιση ισόγειας κατοικίας.