ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 4ου ΟΡΟΦΟΥ - ΕΞΑΡΧΕΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 4ου ΟΡΟΦΟΥ - ΕΞΑΡΧΕΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 4ου ΟΡΟΦΟΥ - ΕΞΑΡΧΕΙΑ -
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 4ου ΟΡΟΦΟΥ - ΕΞΑΡΧΕΙΑ -

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ’ΟΡΟΦΟΥ

Έτος:2017
Περιοχή:Εξάρχεια
Επιφάνεια:65 μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

  • Οριστική μελέτη χώρου και εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας.
  • Μελέτες εφαρμογής για το σύνολο των εργασιών ανακαίνισης.
  • Εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης.
  • Διοίκηση κατασκευής & τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
  • Παλία κατοικία η οποία είχε μετατραπεί σε χώρο γραφείου. Αναδείξαμε χαρακτηριστικά στοιχεία του υφιστάμενου χώρου όπως:
   -Τα παρκέ τα οποία επισκευάστηκαν και γυαλίστηκαν
   -Τα μωσαϊκά τα οποία στιλβώθηκαν και αναγεννήθηκαν
   -Τον μαρμάρινο νεροχύτη, ο οποίος ενσωματώθηκε στην καινούργια κουζίνα
   -Τα γύψινα στην οροφή τα οποία αποκαλύφθηκαν με την αποξήλωση της ψευδοροφής που είχε τοποθετηθεί.