Housing Design Xilokastro -
Housing Design Xilokastro -
Housing Design Xilokastro -
Housing Design Xilokastro -
Housing Design Xilokastro -
Housing Design Xilokastro -

STUDY OF TWO STOREY HOUSE

Year: 2010
Area: Xilokastro
Acreage: 80m2

Project description:

  • Architectural Study of a Two-Story House
  • Budget Project
  • Task timetable